Bảo vệ chống lại sự ăn mòn lạnh

Với thiết kế động cơ và điều kiện vận hành ngày càng thay đổi, động cơ phải đối mặt với áp lực tăng và giảm nhiệt độ vận hành - có thể dẫn đến mài mòn và ăn mòn lạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế một loạt các giải pháp bôi trơn hàng hải giúp bảo vệ chống lại sự ăn mòn lạnh.
Thu gọn kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc bên dưới
Lĩnh vực nổi bật
Tàu du lịch và phà
Tàu Viễn Dương
Hàng hải nội địa
Tàu phục vụ dàn khoan
Tàu vận tải chuyên dụng
Tàu vận tải biển
Nhà sản xuất thiết bị
MAN Diesel & Turbo
Mitsubishi
Wärtsilä
Services
Phân tích dầu Mobil Serv℠
Tại sao sử dụng Mobil Serv?
Giám sát tình trạng xy lanh Mobil Serv℠
Tin hàng hải
Chuyên đề kỹ thuật
Lưu kho và quản lý
Thông tin chuyên ngành
Định dạng
PDF
Tiêu đề
Dầu nhớt Mobilgard 5100 giúp các tàu ngăn sự ăn mòn lạnh và giảm mức cấp dầu xy-lanh 20%

Nanjing Kingship Management đã ngăn được sự ăn mòn lạnh trong các động cơ Wärtsilä 6RT-Flex48T bằng việc chuyển sang dùng dầu nhớt Mobilgard 5100.  Trong điều kiện công nghiệp hàng hải đầy thách thức, chương trình MobilGard Kiểm Soát Tình Trạng Xy-lanh (MobilGard CCM) đã cho thấy tiềm năng giảm mức cấp dầu xy-lanh, giúp tiết kiệm chi phí hàng năm tới 42.000 USD.