Driven by performance Backed by results
Driven by performance Backed by results
Driven by performance Backed by results
Mobilgard™ HSD 15W-40

Featured industries

Tàu Viễn Dương
ExxonMobil cung cấp đầy đủ các chất bôi trơn hàng hải - kết hợp với các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến – giúp bạn ...
Hàng hải nội địa
ExxonMobil cung cấp đến bạn sản phẩm bôi trơn đã được kiểm chứng, chúng tôi mang những sản phẩm này đến gần ...
Tàu vận tải biển
ExxonMobil’s full range of marine lubricants – paired with industry-leading technical services – helps enhance the efficiency of your ...
Almost a decade of protection and cleanliness
Look inside a Cummins KTA38 marine diesel engine that ran Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 engine oil for almost 10 years.
Ports directory
Through our global network, we deliver the right fuels and lubricants, at the right time, to the right place. Use our interactive tools to discover which lubricants or fuels are available in your market.
JPO Tucana reduces cold corrosion
See how Mobilgard™ 5100 cylinder oil helped the operator of the JPO Tucana reduce cold corrosion and reduce feed rates by 45 per cent.
ExxonMobil marine press releases
Read the latest press releases from ExxonMobil – or look through our archives – to find updates and changes to our products and services, as well as announcements on company and marine industry news.
Các tiêu chuẩn chất lượng phòng thí nghiệm ExxonMobil
ExxonMobil có một lịch sử lâu dài về việc cam kết dẫn đầu chất lượng. Năm 1989, theo hướng dẫn của ISO Guide 25 ...
Sự cung ứng thông minh có thể dễ dàng chuyển đổi sang một tương lai lưu huỳnh thấp
Hạn mức lưu huỳnh toàn cầu 0.50% của Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO) đang định hình lại bức tranh nhiên liệu và ...
Hướng dẫn chuyển đổi sang dầu bôi trơn hàng hải của ExxonMobil
Bốn trường hợp khác nhau liên quan đến chuyển đổi và trộn chất bôi trơn hàng hải ExxonMobil.
Sự ăn mòn lạnh ở động cơ hàng hải
Việc tuân theo các quy định NOx Tier II và hướng dẫn Chỉ số Thiết kế Hiệu quả Năng lượng (EEDI), các xi lanh động ...
Storage and handling Best practices and guidelines for marine lubricants
In order to ensure that lubricants and greases can deliver their maximum performance, they must be stored and handled correctly, both shore-side and ...
ExxonMobil marine quick reference chart
Click to access more information for each product.