Sản phẩm

Mục tiêu của chúng tôi là giành được lòng tin của bạn bằng cách hỗ trợ các hoạt động của quý vị cùng với các loại dầu và chất bôi trơn chất lượng cao, tính toàn vẹn của sản phẩm và nguồn cung cấp tin cậy giúp tối ưu hóa doanh nghiệp của mình. Tìm dầu biển hoặc chất bôi trơn bạn đang tìm kiếm.

Chúng tôi cung cấp cho quý vị các giải pháp về nhiên liệu và dầu nhờn hàng hải. Một loạt các nhiên liệu ECA, dư lượng và chưng cất biển giúp cho hoạt động của động cơ đáng tin cậy, hiệu quả, trong khi chất bôi trơn của chúng tôi bảo vệ và tăng cường hiệu suất của động cơ và thiết bị. Tất cả đều được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

View the products quick reference chart.

High speed engine oils
Explore the marine industry's news and hot topics, and benefit from our marine expertise in everything from EPA Vessel General Permits to cold ...
Medium speed engine oils (for use with distillates and HFO)
MobilGard™ medium speed engine oil for use in heavy fuel oil engines uses the latest additive technology to protect against deposits in the most ...
Slow-speed cylinder and system oils
Our MobilGard™ slow-speed cylinder and system oils offer high-performance lubrication and enhanced protection from mechanical wear, as well as ...
Circulating and gear oils
ExxonMobil offers a range of gear oils and circulating oils, formulated for wide operating temperatures and to provide excellent protection from ...
Refrigeration compressor oils
We offer compressor oils suitable for refrigeration compressors using HFC, CFC and ozone-friendly refrigerants.
Air compressor oils
ExxonMobil air compressor oils provide excellent wear protection and can help reduce maintenance costs in rotary screw, vane air and reciprocating ...
Greases
Our mineral and synthetic greases are formulated to provide all-round balanced performance and are suitable for a wide range of marine operating ...
Hydraulic oils
Our range of mineral and synthetic hydraulic oils are designed to help improve hydraulic efficiency and protect against deposit formation and ...
Other auxiliary lubricants
ExxonMobil marine offers machinery lubricants for hydraulics, turbochargers, wire ropes, stern tubes, and more.