Mitsubishi

ExxonMobil cung cấp đầy đủ các dầu bôi trơn và nhiên liệu hàng hải thích hợp cho các động cơ thấp tốc Mitsubishi UEC Eco, được chế tạo bởi Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Tham khảo bảng dưới đây để xác định dầu xy lanh được khuyến nghị cho các động cơ của Mitsubishi.

Dầu bôi trơn xylanh được khuyến nghị
cho động cơ Mitsubishi

Loại động cơ
 
Mitsubishi slow speed
 
 
Kiểu động cơ
 
All UEC engines
 
 
Tải động cơ
 
All
 
 
 
 
 
Các động cơ hiện tại và đời mới của Mitsubishi:
  • Được khuyến nghị thường xuyên kiểm tra sự tạo cặn trên đỉnh piston và bề mặt buồng đốt.
  • Kiểm tra lại việc chọn dầu xylanh và mức cấp dầu xy lanh trong trường hợp thấy sự tạo cặn quá nhiều.
  • * Việc khuyến nghị được áp dụng nếu tàu  chạy bằng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp với dầu xy lanh có hàm lượng kiềm tổng (TBN) cao hơn trong khoảng thời gian nhiều hơn 1-2 tuần.
 

Thông tin trong biểu đồ này có thể được xem lại do thay đổi công nghệ và các yêu cầu quy định. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác, , ExxonMobil Marine Fuels & Lubricants và / hoặc các thương hiệu khác của chúng tôi, sẽ không chịu trách nhiệm về sự mất mát hoặc thiệt hại do lỗi, thiếu sót, sai sót hoặc hiểu sai nội dung trong biểu đồ này.

Thông tin và các đề xuất kỹ thuật được cung cấp để người nhận xem xét, điều tra và xác minh và chỉ liên quan đến sản phẩm được nêu tên khi sản phẩm này không kết hợp với bất kỳ sản phẩm hoặc vật liệu nào khác. Người nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các quyết định và các thẩm định chuyên sâu liên quan đến bất kỳ việc sử dụng vật liệu hoặc sản phẩm và bất kỳ quy trình nào trong khu vực liên quan của nó. Các thông tin và khuyến nghị luôn phải tuân theo và không được xem trọng hơn, bất các kỳ khuyến nghị nào từ nhà chế tạo động cơ / thiết bị / máy móc. ExxonMobil Marine Fuels & Lubricants miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tật nào xảy ra, trực tiếp và gián tiếp, đối với mọi kết quả thu được hoặc phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng sản phẩm hoặc vật liệu nào trong phụ thuộc vào thông tin kỹ thuật này và các khuyến nghị cho việc sử dụng đó.

 

Sản phẩm liên quan

Dầu nhớt Mobilgard 5100 là dầu xylanh tiên tiến được điều chế cho các động cơ diesel hàng hải 2 kỳ chạy bằng nhiên liệu F.O. Dầu được thiết kế để ...
Dầu nhớt Mobilgard ™ 525 cung cấp sự bảo vệ động cơ tối ưu trong khi đáp ứng yêu cầu lưu huỳnh năm 2015 về Kiểm soát Khí thải. Nó giúp ngăn ngừa sự ...
Dầu nhớt Mobilgard™ 570  được pha chế cho động cơ diesel hàng hải hai kỳ hoạt động bằng nhiên liệu nặng với hàm lượng lưu huỳnh lên đến 3.5%. Nó ...

Dịch vụ liên quan

Phân tích dầu Mobil Serv℠
Chương trình Mobil Serv là dịch vụ tân tiến nhất của chúng tôi, được tạo ra để đơn giản hóa quá trình giám sát quá trình bôi trơn của bạn, giúp tăng sự ...
Giám sát tình trạng xy lanh Mobil Serv℠
Chương trình Giám sát tình trạng xy lanh Mobil Serv là dịch vụ phân tích mẫu dầu thế hệ tiếp theo của chúng tôi.
Thu gọn kết quả tìm kiếm
Resource categories
Lợi ích từ việc vận hành hiệu quả
Giảm tiêu thụ dầu
Bảo vệ chống lại sự ăn mòn lạnh
Kéo dài khoảng thời gian đại tu piston
Kéo dài tuổi thọ động cơ
Nhiên liệu sinh học hàng hải
Một thử nghiệm trên tàu đã khám phá tác động của nhiên liệu sinh học đối với hoạt động của tàu,...
Hướng dẫn thực hiện quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh toàn cầu 0,5% vào năm 2020.
Bối cảnh nhiên liệu đã thay đổi đáng kể khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,5% có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Liên Hệ
Liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi và các chuyên gia kỹ thuật để được hỗ trợ.
Danh sách cảng
Thông qua mạng lưới toàn cầu của ExxonMobil, chúng tôi cung cấp dầu nhờn phù hợp, vào đúng thời điểm, đến đúng nơi. Sử dụng các công cụ tương tác của ...