Your industry

Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm dầu nhờn chất lượng cao, dịch vụ và sự chuyên nghiệp cho tất cả các hoạt động và đội tàu biển. Chúng tôi giúp khách hàng định hướng được những thử thách phức tạp ngày nay bằng các giải pháp ưu việt và đào tạo về ngành.

Industry sectors

Tàu du lịch và phà

Tàu du lịch và phà

Tàu Viễn Dương

Tàu Viễn Dương

Inland and coastal

Inland and coastal

Offshore supply vessels

Offshore supply vessels

Specialized shipping

Specialized shipping

Short sea shipping

Short sea shipping

Equipment manufacturers

MAN

MAN

Mitsubishi

Mitsubishi

Wartsila

Wartsila