Dầu nhớt Mobil Delvac 1™

Dầu nhớt Mobil Delvac 1™

Dầu động cơ diesel hoàn toàn gốc tổng hợp Mobil Delvac 1 ™ ESP giúp kéo dài thời gian giữa những lần thay dầu lên đến 10 lần. * Được hỗ trợ bởi hơn 30 năm chuyên môn về công thức tổng hợp của chuyên gia, nó được thiết kế để giúp:

• Kéo dài tuổi thọ động cơ
• Bảo vệ chi tiết
• Giảm dầu thải
• Nâng cao hiệu quả vận hành

* Dựa trên thử nghiệm trong động cơ hàng hải 4 thì cao tốc, so với dầu động cơ diesel hạng nặng thông thường; kết quả thực tế có thể khác nhau.

Những sản phẩm được đề xuất
Thu gọn kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc bên dưới
Đặc điểm
Vessel General Permit (VGP)
Gốc tổng hợp
Nhiệt độ thấp
Kéo dài tuổi thọ
Thân thiện môi trường
Bảo vệ khỏi mài mòn
Bảo vệ khỏi ăn mòn
Lĩnh vực
Tàu chuyên dụng
Tàu vận tải biển
Tàu phục vụ dàn khoản
Hàng hải nội địa
Tàu viễn dương
Tàu du lịch và phà
Dầu động cơ diesel tổng hợp Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40  được điều chế nhằm cung cấp sự bảo vệ chống mài mòn vượt trội trong các môi trường hoạt ...