Mỡ bôi trơn

Mỡ gốc khoáng và gốc tổng hợp Mobil của chúng tôi được điều chế để cung cấp hiệu suất cân bằng toàn diện, phù hợp với nhiều điều kiện và nhiệt độ hoạt động trên biển.
Những sản phẩm được đề xuất
Thu gọn kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc bên dưới
Đặc điểm
Vessel General Permit (VGP)
Gốc tổng hợp
Nhiệt độ thấp
Kéo dài tuổi thọ
Thân thiện môi trường
Bảo vệ khỏi mài mòn
Bảo vệ khỏi ăn mòn
Lĩnh vực
Tàu chuyên dụng
Tàu vận tải biển
Tàu phục vụ dàn khoản
Hàng hải nội địa
Tàu viễn dương
Tàu du lịch và phà
Mỡ bôi trơn Mobil SHC Aware Grease EP2 đáp ứng yêu cầu Vessel General Permit (VGP) cho các dầu bôi trơn thân thiện môi trường* và được pha chế để cung cấp hiệu ...
Mỡ tổng hợp, chất làm đặc lithium complex  Mobilith SHC ™ Series có hiệu suất cao, được phát triển để bảo vệ thiết bị trong nhiều ứng dụng hoạt ...
Mỡ gốc lithium-complex hiệu suất cao Mobilgrease XHP 220 Series cung cấp hiệu suất vượt trội trong các điều kiện hoạt động hàng hải – bao gồm hoạt động ở ...