Dầu mỡ phụ trợ

Dầu tuần hoàn và bánh răng
Chúng tôi cung cấp các loại dầu bánh răng và dầu tuần hoàn thương hiệu Mobil, được điều chế với phạm vi nhiệt ...
Dầu máy nén lạnh
Chúng tôi cung cấp dầu máy nén khí thương hiệu Mobil phù hợp cho máy nén lạnh sử dụng HFC, CFC và chất làm lạnh thân ...
Dầu máy nén khí
Dầu máy nén khí Mobil cung cấp sự bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời và có thể giúp giảm chi phí bảo trì máy nén khí ...
Mỡ bôi trơn
Mỡ gốc khoáng và gốc tổng hợp Mobil của chúng tôi được điều chế để cung cấp hiệu suất cân bằng toàn diện, ...
Dầu thủy lực
Các loại dầu thủy lực Mobil của chúng tôi được thiết kế để giúp cải thiện hiệu quả thủy lực và bảo vệ ...
Dầu phụ trợ khác
ExxonMobil Marine cung cấp chất bôi trơn Mobil cho máy móc thủy lực, tăng áp, dây cáp, ống bao trục chân vịt, v.v.