Lĩnh Vực

Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo cam kết cung cấp các sản phẩm dầu nhờn chất lượng cao, dịch vụ và sự chuyên nghiệp cho tất cả các hoạt động và đội tàu biển. Chúng tôi giúp khách hàng định hướng được những thử thách phức tạp ngày nay bằng các giải pháp ưu việt và đào tạo về ngành.

Lĩnh vực nổi bật

Tàu du lịch và phà

Tàu du lịch và phà

Tàu Viễn Dương

Tàu Viễn Dương

Hàng hải nội địa

Hàng hải nội địa

Tàu phục vụ dàn khoan

Tàu phục vụ dàn khoan

Tàu vận tải chuyên dụng

Tàu vận tải chuyên dụng

Tàu vận tải biển

Tàu vận tải biển

Nhà sản xuất thiết bị

MAN Diesel & Turbo

MAN Diesel & Turbo

Mitsubishi

Mitsubishi

Wärtsilä

Wärtsilä