tugboat_mississippi_river_fs_md_e

Dầu nhớt Mobil Delvac™ 1600

Dầu nhớt Mobil Delvac™ 1600 Series – được đề nghị cho cả hai cấp nhớt SAE 30 và 40 – dầu được điều chế nhằm mang lại hiệu suất đặc biệt cho cả động cơ diesel đời mới và đời cũ, nâng cao hiệu suất thiết bị, và giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng. Mobil Delvac™ 1600 Series có công thức đặc biệt giúp giữ sạch động cơ, giảm cặn vecni và kiểm soát sự tiêu hao dầu.

Mobil Delvac™ 1600 Series được khuyến nghị dùng cho các động cơ có bộ giải nhiệt khí nạp, có tuabin tăng áp hoạt động dưới những điều kiện khắc nghiệt. Các ứng dụng phổ biến khác bao gồm tàu kéo và phà cao tốc, và nhiều thiết bị có động cơ diesel như máy phát điện.

Dầu động cơ Mobil Delvac™ 1630 và Mobil Delvac™ 1640 có thể mang lại:

  • Bảo vệ chống cặn lắng và kẹt séc măng ở nhiệt độ cao
  • Kiểm soát độ nhớt và giảm thiểu mài mòn
  • Kéo dài khoảng cách thay dầu so với khuyến nghị của nhà sản xuất động cơ
  • Khả năng xử lý muội than tuyệt vời

 

Mobil_DelvacY_1600-01
Sản phẩm liên quan
Hiện không có sản phẩm nào
Thông tin sản phẩm
pdf
Mobil Delvac™ 1600 Series
1.463 MB/pdf
Tính năng và lợi ích
Tính năng
Ưu điểm và lợi ích tiềm năng
Bảo vệ chống đặc dầu tuyệt vời, chống hình thành cặn lắng, giảm phẩm cấp dầu và ăn mòn ở nhiệt độ cao.

Tuổi thọ động cơ cao
Ít mài mòn
Bảo vệ chống kẹt séc măng tuyệt vời

Duy trì lượng TBN

Kiểm soát cặn/ mài mòn lâu dài
Khống chế sự hình thành axit khi sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn

 

Đặc điểm và sự chấp thuận
Mobil Delvac 1600 Monogrades đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu thông số kỹ thuật của ngành công nghiệp và các nhà sản xuất:
Mobil
Delvac
1640
JASO DH-1 X

 

Mobil Delvac 1600 Monogrades có sự chấp thuận của các nhà sản xuất sau:
Mobil
Delvac
1640
MTU Oil Category 2 X
ZF TE-ML 04B X
GE 250MDA/B (V or L) X

 

Mobil Delvac 1600 Monogrades được ExxonMobil khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu:
Mobil
Delvac
1640
API CF/SF X
ACEA E2 X
Allison C-4  
MAN 270 X
Ứng dụng

Mobil Delvac 1630, 1640, và 1650 là cấc dầu động cơ monograde hiệu suất cao được pha chế từ dầu gốc công nghệ tiên tiến và hệ phụ gia cân bằng. Mobil Delvac 1600 Monogrades được ExxonMobil khuyến nghị sử dụng trong các động cơ có bộ giải nhiệt khí nạp, tuabin tăng áp hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt của các ứng dụng chuyên dùng.

Đặc tính tiêu biểu
Mobil Delvac 1600 monogrades
Mobil Delvac 1640
Cấp nhớt SAE 40
Độ nhớt, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 132
cSt @ 100ºC 14.7
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 112
Tro sulphat , wt%, ASTM D 874 1.4
Kiềm tổng #, mg KOH/g, ASTM D 2896 12
Điểm đông đặc, , ºC, ASTM D 97 -21
Điểm chớp cháy ºC, ASTM D 92 239
Tỷ trọng @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.892
comment
Lĩnh vực
  • Hàng hải nội địa
Tính năng sản phẩm
  • Bảo vệ khỏi mài mòn
  • Kéo dài tuổi thọ
Dầu nhớt Mobilgard™ 12 Series
Dầu nhớt Mobilgard™ 12 Series được pha chế để sử dụng trong các động cơ bốn kỳ hoạt động với nhiên liệu chưng cất có hàm lượng lưu huỳnh thấp.  ...
Dầu nhớt Mobilgard™ M30 Series
Dầu nhớt Mobilgard™ M30 Series được khuyến nghị sử dụng cho các động cơ trung tốc trong các tàu hoạt động ở vùng biển sâu, ven bờ và tàu sông sử dụng ...
Dầu nhớt Mobilgard™ M40 Series
Dầu nhớt Mobilgard™ M40 Series là dầu động cơ TBN40 hiệu năng cao (Mobilgard™ M340 và Mobilgard™ M440) được thiết kế để sử dụng trong hầu hết các ứng dụng ...
Dầu nhớt Mobilgard™ M50
Dầu nhớt Mobilgard™ M50 là dầu động cơ hàng hải hiệu năng cao có TBN 50, dầu được pha chế để sử dụng trong các ứng dụng diesel trung tốc, chạy bằng ...
Dầu nhớt Mobilgard™ 450 NC
Dầu nhớt Mobilgard™ 450 NC là dầu bôi trơn không kẽm, không Clo được pha chế đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu của các động cơ diesel tải nặng được ...
Dầu nhớt Mobilgard™ M20 Series
Dầu nhớt Mobilgard™ M20 Series của ExxonMobil được chế tạo đặc biệt để sử dụng cho động cơ trung tốc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh là ...