Giảm tiêu thụ dầu

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng hàng hải các giải pháp bôi trơn - bao gồm đầy đủ các loại dầu xi lanh MobilGard ™ được kết hợp với Kiểm soát tình trạng xy lanh Mobil Serv℠ và Phân tích dầu Mobil Serv℠ - để giúp giảm mức tiêu thụ dầu và kéo dài thời gian thay dầu.
Thu gọn kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc bên dưới
Lĩnh vực nổi bật
Tàu du lịch và phà
Tàu Viễn Dương
Hàng hải nội địa
Tàu phục vụ dàn khoan
Tàu vận tải chuyên dụng
Tàu vận tải biển
Nhà sản xuất thiết bị
MAN Diesel & Turbo
Mitsubishi
Wärtsilä
Services
Phân tích dầu Mobil Serv℠
Tại sao sử dụng Mobil Serv?
Giám sát tình trạng xy lanh Mobil Serv℠
Tin hàng hải
Chuyên đề kỹ thuật
Lưu kho và quản lý
Thông tin chuyên ngành
Định dạng
PDF
Tiêu đề
Chương trình Mobil Serv - Tối ưu hóa khoảng thời gian thay dầu đã giúp công ty Chan Seng Huat thành công kéo dài khoảng thời gian thay dầu lên đến 200%
Mobilgard™ HSD 15W-40 đã thành công kéo dài khoảng thời gian thay dầu động cơ từ 250 giờ đến 750 giờ cho hai tàu cá sử dụng máy Cummins. Thành công của thử nghiệm đã được xác nhận bởi chương trình Mobil Serv - Phân tích dữ liệu dầu nhờn.
Nghiên cứu của Singapore đã khẳng định lợi ích của việc sử dụng máy đo lưu lượng khối (mass flow metering)
Công nghệ Mass flow metering systems (MFMS) đã giảm các vấn đề tranh chấp nhiên liệu lên đến 33% và giúp giảm chi phí hoạt động cho các nhà cung cấp nhiên liệu và chủ tàu lên tới 76%.
PT Rusianto Bersaudara cắt giảm chi phí thay dầu và các khoản liên quan  xuống hơn $45,000 khi sử dụng sản phẩm Mobilgard™ HSD 15W-40
Dầu nhờn hiệu suất cao giúp các nhà khai thác tàu nâng cao tính bền bỉ bằng việc giảm 20% lượng tiêu thụ dầu nhờn.
Sindo Ferry đạt được hiệu quả đột phá nhờ sử dụng sản phẩm  Mobilgard™ HSD 15W-40
Giải pháp bôi trơn sáng tạo mới đã giúp tăng khoảng thời gian thay dầu lên 3 lần đồng thời giảm chi phí dầu nhờn và phin lọc lên đến 59%