Kéo dài tuổi thọ động cơ

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng hàng hải của mình một sự kết hợp mạnh mẽ giữa dầu nhờn và dịch vụ kỹ thuật có thể giúp nâng cao độ tin cậy của thiết bị và kéo dài tuổi thọ động cơ hàng hải. Điều đó có nghĩa là khách hàng của chúng tôi có được các giải pháp đáng tin cậy để vận hành thiết bị lâu dài.
Thu gọn kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc bên dưới
Lĩnh vực nổi bật
Tàu du lịch và phà
Tàu Viễn Dương
Hàng hải nội địa
Tàu phục vụ dàn khoan
Tàu vận tải chuyên dụng
Tàu vận tải biển
Nhà sản xuất thiết bị
MAN Diesel & Turbo
Mitsubishi
Wärtsilä
Services
Phân tích dầu Mobil Serv℠
Tại sao sử dụng Mobil Serv?
Giám sát tình trạng xy lanh Mobil Serv℠
Tin hàng hải
Chuyên đề kỹ thuật
Lưu kho và quản lý
Thông tin chuyên ngành
Định dạng
PDF
Tiêu đề
Tìm hiểu về ăn mòn nóng và ăn mòn lạnh trong các động cơ tàu thủy (Phần cuối)
Vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, hiện nay một số doanh nghiệp đã áp dụng một số phương pháp để giảm thiểu chi phí như việc chạy thấp tải với các nhiên liệu cấp thấp. Tuy nhiên, nhiên liệu sử dụng cho các động cơ hàng hải cũng tác động tiêu cực đến các chi tiết động cơ  trong trường hợp không bị đốt cháy hoàn toàn.
Tìm hiểu về ăn mòn nóng và ăn mòn lạnh trong các động cơ tàu thủy (Phần 3)
Vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, hiện nay một số doanh nghiệp đã áp dụng một số phương pháp để giảm thiểu chi phí như việc chạy thấp tải với các nhiên liệu cấp thấp. Tuy nhiên, nhiên liệu sử dụng cho các động cơ hàng hải cũng tác động tiêu cực đến các chi tiết động cơ  trong trường hợp không bị đốt cháy hoàn toàn.
Tìm hiểu về ăn mòn nóng và ăn mòn lạnh trong các động cơ tàu thủy (Phần 2)
Vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, hiện nay một số doanh nghiệp đã áp dụng một số phương pháp để giảm thiểu chi phí như việc chạy thấp tải với các nhiên liệu cấp thấp. Tuy nhiên, nhiên liệu sử dụng cho các động cơ hàng hải cũng tác động tiêu cực đến các chi tiết động cơ  trong trường hợp không bị đốt cháy hoàn toàn.
Tìm hiểu về ăn mòn nóng và ăn mòn lạnh trong các động cơ tàu thủy (Phần 1)
Vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, hiện nay một số doanh nghiệp đã áp dụng một số phương pháp để giảm thiểu chi phí như việc chạy thấp tải với các nhiên liệu cấp thấp. Tuy nhiên, nhiên liệu sử dụng cho các động cơ hàng hải cũng tác động tiêu cực đến các chi tiết động cơ  trong trường hợp không bị đốt cháy hoàn toàn.
Dầu động cơ Mobilgard M430 giúp bảo vệ động cơ nhiên liệu kép

Việc phân tích các động cơ nhiên liệu kép của tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Spirit of Hela và Gigira Laitebo đã chứng minh khả năng sử dụng một loại dầu bôi trơn duy nhất – dầu động cơ Mobilgard™ M430, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ tuyệt vời.