Đánh giá tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của IMO

Thứ năm, 16/12/2021, 16:33 GMT+7

Pollution-

 

Vào năm 2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua các mức độ nguyện vọng ban đầu về việc giảm lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trong ngành công nghiệp hàng hải; giảm ít nhất 50% vào năm 2050 so với mức năm 2008. IMO cũng dự kiến giảm 40% mật độ carbon vào năm 2030 và giảm 70% vào năm 2050, cả hai đều được so với mức năm 2008.

Câu hỏi lớn đặt ra ở đây là cần có các biện pháp nào để có thể đạt được những chỉ tiêu này?

Cho đến nay, IMO đã ưu tiên cho các biện pháp ngắn hạn bao gồm việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo của chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng - Energy Efficiency Design Index (EEDI) cho các tàu mới được thông qua vào năm 2011. Ba biện pháp đã được phê duyệt tại MEPC 75 vào tháng 11 năm 2020 ảnh hưởng đến các tàu hiện có và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2023 (được thông qua tại MEPC 76 vào tháng 6 năm 2021). Đó là:

  • Chỉ số Thiết kế Hiệu quả Năng lượng cho Tàu Hiện Hành (Energy Efficiency Design Index for Existing Ships -EEXI)  ứng dụng giúp giảm một phần hệ số hiệu quả năng lượng của tàu cho tất cả các tàu chở hàng và tàu du lịch hiện tại trên 400 GT bất kể là tàu mới được đóng.
  • Một chương trình đánh giá/ chỉ số mức độ carbon bắt buộc, trong đó tất cả các tàu chở hàng và tàu du lịch trên 5,000 GT sẽ được đánh giá hằng năm từ A (chủ yếu) đến E (kém hơn).
  • Kế hoạch Quản lý Tiết kiệm Năng lượng Tàu - Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) nâng cao bao gồm các nội dung bắt buộc, chẳng hạn như kế hoạch thực hiện về cách thức đạt được các mục tiêu về chỉ số mức độ carbon - carbon intensity indicator (CII) và các hành động khắc phục đối với một số tàu hoạt động kém.


Ngoài ra, các biện pháp mới dự kiến sẽ được thông qua nhằm khuyến khích hơn nữa việc sử dụng các nhiên liệu thay thế có thể chiếm 64% mục tiêu khử carbon vào năm  2050 1.

Trong bối cảnh hiện nay, Tiêu chuẩn Nhiên liệu Hàng hải có Hàm lượng carbon thấp (Marine Low Carbon Fuel Standard -LCFS) được đưa ra như là một biện pháp bổ sung, là một quá trình mang tính dài hạn, có thể dự đoán được về việc giảm tỷ lệ phần trăm hằng năm của mức carbon (carbon intensity) của nhiên liệu nhằm để đạt được nguyện vọng của IMO đối với việc giảm phát thải khí nhà kính GHG từ ngành vận tải biển quốc tế.

Để đạt được hiệu quả hoàn toàn, LCFS nên trung lập về công nghệ và dần dần khuyến khích đổi mới và cho các bên liên quan đủ thời gian để phát triển và thử nghiệm các giải pháp trước khi đầu tư vào các tàu mới. Việc mở rộng quy định của Hệ thống Thu thập Dữ liệu IMO - Data Collection System (DCS) hiện tại về mức độ carbon (báo cáo thu được thông qua phiếu giao nhận hàng ) sẽ cho phép triển khai hiệu quả và thống nhất ở quy mô toàn cầu.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

1 Nghiên cứu GHG lần thứ 4 của IMO tháng 7 năm 2020

Ý kiến của bạn

Các tin khác

Đánh giá ảnh hưởng của việc giảm phát thải trong tương lai
Một bước tiến lớn trong công cuộc giảm phát thải hàng hải.
Tập trung vào các hoạt động mang tính bền vững: Hợp thức hóa việc phân phối dầu nhờn bằng bồn tại Vịnh Mexico
Ngành công nghiệp hàng hải đang phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng tăng để phát triển các phương thức hoạt động mang tính bền vững hơn. ...
ExxonMobil cho ra mắt Mobilgard™ 540 AC – dầu xy lanh 40BN cao cấp và đáp ứng các yêu cầu của MAN ES Category II
Mobilgard™ 540 AC là sản phẩm dầu xy lanh 40BN cao cấp được phát triển bởi ExxonMobil
Lên kế hoạch hướng đến ngành công nghiệp hàng hải với hàm lượng carbon thấp hơn so với hiện nay
ExxonMobil đã tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến kết hợp với The Motorship vào đầu tháng 10, cuộc thảo luận quy tụ những người cấp cao trong ngành ...
Nghiên cứu một tương lai thông minh và bền vững
Ngành hàng hải đang có sự thay đổi căn bản từ hai phía, bao gồm: hướng đến quá trình khử carbon và sự phát triển của số hóa. Cả hai đều được đưa ra ...
Đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai với các công thức nhiên liệu hàng hải mới
Việc giới hạn hàm lượng lưu huỳnh theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) 2020 đã dẫn đến một số thay đổi được công bố rộng rãi đối với các công ...
Hành trình tiến đến 2050:Viễn cảnh tương lai của dầu nhờn hàng hải
Ngành công nghiệp hàng hải đang phải chuyển từ sự thay đổi tương đối dễ thực hiện sang thay đổi mang tính phức tạp hơn - đây là một quá trình được ...
Vai trò các thiết kế động cơ hàng hải trên hành trình hướng đến năm 2050
Động cơ được thiết kế trong vòng 5-10 năm tới vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng cho đến năm 2050 và lâu hơn thế nữa. Hiệu quả kinh tế và thực tiễn ...